Välkommen till Nordic Publishing

Vi fungerar som rådgivare och projektledare rörande kommunikationslösningar för företag, verksamheter och organisationer, där behovet är att verka gemensamt kring specifika budskap. De tjänster vi erbjuder våra uppdragsgivare är i första hand inom strategisk information och marknadskommunikation.