EVENTS OCH SEMINARIER

Nordic Publishing arrangerar seminarier på uppdrag av organisationer som vill lyfta fram specifika fokusfrågor, där ledande beslutsfattare, från t ex riksdag, departement, myndigheter, industrin och de finansiella marknaderna får möjlighet att samlas. Ett unikt tillfälle för deltagarna att ta del av erfarenheter från experter gällande framtida trender samt diskutera aktuella ämnen och utmaningar. Vi kan även koppla PR och andra medieaktiviteter till seminariet för att på det viset bidra till en större genomslagskraft kring utvalda fokusfrågor.

Framtidens Gruv & MineralFuture Mine and Mineral 2019
Grand Hôtel, Stockholm, 28-29 januari 2019
För åttonde året bjuder Georange i samarbete med Nordic Publishing in beslutsfattare från regeringen, riksdagen, myndigheter, intressenter och experter från nordisk gruv- och mineralindustri för att fokusera på industrin av idag – dess möjligheter och betydelse för näringslivsutvecklingen. Seminariet genomförs i anslutning till Västerbottenveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. Välkommen!
Läs mer här.

 

seminarie-circ-250
Circular Materials Conference 2020
Chalmers Conference Centre, Göteborg, mars 2020
I samarbete med CCR – Competence Centre of Recycling på Chalmers University of Technology, och i samverkan med organisationer från kemi- och återvinningsindustrin, bjuder Nordic Publishing in till den femte ”Circular Materials Conference” 2020, på Chalmers Conference Centre i Göteborg.
Läs mer här.