KONSULTTJÄNSTER

  • Vi tar fram kommunikativa strategier för att uppnå en långsiktig och konsekvent marknadskommunikation.
  •  Vi utför målgruppsanalyser för att fastställa lämpliga kommunikationsvägar och verktyg för företag, verksamheter och organisationers gemensamma budskap.
  • Vi ser över definitionen av det kommunikativa budskapet och koncept, kring vilka flera företag, verksamheter och/eller organisationer kan samlas.
  • Vi går igenom vilka taktiska kommunikationslösningar/-aktiviteter som bör utföras.
  • Vi plockar fram den rätta projektledning som behövs för de taktiska kommunikationslösningarna/-aktiviteterna.
  • Vi ser över hur den strategiska försäljningen ska se ut.
  • Vi ger förslag på lämpliga PR-åtgärder.

Genom att verka som extern partner och gemensam marknadskommunikativ plattform bidrar Nordic Publishing till att skapa en sammanhållen strategi och taktisk lösning för en mer framgångsrik kommunikation. Vi fungerar som ”spindeln i nätet” och på det viset förenas ett antal aktörer kring en konsekvent och starkare kommunikation. Den samverkan som vi skapar mellan företag, verksamheter och/eller organisationer, möjliggör också nya vägar till samlad kommunikation och utökar bredden till flera riktade kommunikationsaktiviteter.

Vid sidan av det startegiska arbetet bidrar vi på Nordic Publishing även med projektledning och genomförande av kommunikationsaktiviteter.